Kompleksowe usługi doradztwa i szkoleń sprzedażowych.

Analiza, strategia, sprzedaż, marketing,rozwój

Audyt sprzedażowo marketingowy

Audyt sprzedażowo-marketingowy to kompleksowy proces oceny działań sprzedażowych i marketingowych w firmie. Jego celem jest analiza kluczowych aspektów sprzedaży, identyfikacja problemów oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Najważniejsze pytania audytu to: co sprzedajemy, czyli analiza produktów i usług oferowanych przez firmę; komu sprzedajemy, czyli identyfikacja grup docelowych i analiza segmentacji klientów; jak sprzedajemy, czyli ocena procesów sprzedażowych, metod dystrybucji i kanałów komunikacji; czy sprzedajemy adekwatnie, czyli weryfikacja zgodności strategii sprzedażowej z potrzebami rynku i oczekiwaniami klientów; czy ścieżka jest prawidłowa, czyli sprawdzenie, czy obecne działania prowadzą do zamierzonych celów sprzedażowych; gdzie są wąskie gardła, czyli identyfikacja problemów i barier w procesie sprzedaży, które mogą hamować rozwój; czego brakuje, czyli określenie brakujących elementów w strategii marketingowej i sprzedażowej; co trzeba wdrożyć, czyli rekomendacje dotyczące nowych narzędzi, technologii lub procesów, które mogą usprawnić sprzedaż; oraz czego trzeba nauczyć ludzi, czyli zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych zespołu sprzedażowego, aby zwiększyć efektywność działań. Przeprowadzenie takiego audytu pozwala firmie lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, zoptymalizować procesy sprzedażowe i marketingowe oraz osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

  • Analiza procesów sprzedaży i marketingu
  • Identyfikacja wąskich gardeł i braków
  • Plan szkolenia i rozwój zespołu sprzedażowego

Szef marketingu na godziny

Szef marketingu na godziny to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala firmom korzystać z doświadczenia i wiedzy wykwalifikowanego menedżera sprzedaży bez konieczności zatrudniania go na pełen etat. Takie podejście ma wiele zalet, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą potrzebować wsparcia eksperta w określonych okresach lub projektach.

  • Elastyczność i oszczędność kosztów
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
  • Szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb rynkowych
  • Usługa tylko po audycie marketingowym.

Szkolenia

Szkolenia pracowników sprzedaży i marketingu to kluczowy element rozwoju każdej firmy. Istnieją dwa główne podejścia do planowania szkoleń: szkolenia poprzedzone analizą świadomych potrzeb na konsultacjach (wyrażonych przez firmę) oraz szkolenia zaproponowane po audycie. Oba podejścia mają swoje unikalne zalety i mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności zespołu oraz osiągnięcia celów biznesowych.

 

Szkolenia zaproponowane po audycie stanowią strategiczne podejście do rozwoju pracowników, które opiera się na kompleksowej ocenie bieżących procesów i wyników firmy. Dzięki szczegółowej analizie przeprowadzonej w ramach audytu sprzedażowo-marketingowego, można precyzyjnie zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz luki w umiejętnościach zespołu. Na tej podstawie tworzone są programy szkoleniowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby firmy, wspierając realizację jej celów biznesowych. Takie szkolenia umożliwiają szybką i celowaną interwencję, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby przedsiębiorstwa. To podejście zapewnia, że inwestycja w rozwój pracowników jest dobrze ukierunkowana i przynosi wymierne korzyści, zwiększając efektywność procesów oraz konkurencyjność firmy na rynku.

Konsultacje

Konsultacje, które oferujęmogą pomóc Ci precyzyjnie zidentyfikować i rozwiązać problemy Twojego biznesu poprzez zastosowanie dostosowanych strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych. Dzięki swojemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy, oferuję indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na opracowanie spersonalizowanych planów działania, dostosowanych do specyficznych potrzeb i celów Twojej firmy.

Jest to elastyczna forma współpracy, ponieważ pozwala na dostosowanie zakresu i intensywności konsultacji do aktualnych potrzeb i możliwości Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając tym samym efektywne i kosztowo-optymalne wsparcie w kluczowych obszarach rozwoju biznesu.

Skorzystaj z 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, aby zobaczyć, czy jesteśmy dla siebie odpowiednimi partnerami biznesowymi. To doskonała okazja, aby omówić Twoje potrzeby i cele oraz sprawdzić, w jaki sposób mogę Ci pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Zapraszam do kontaktu i przekonania się, jak moje doświadczenie i indywidualne podejście mogą przynieść wymierne korzyści dla Twojej firmy.