Fakty, a nie opinie – ustalenie stanu faktycznego.

Kiedy, rozpoczyna się od uczciwej i dokładnej próby oceny sytuacji, właściwa decyzja staje się bardziej klarowan. Transformacja sprzedaży i marketingu to wyzwanie. Zanim zacznie się usprawniać procesy trzeba poznać te obecne. Efektem Warsztatu Zerowego ma być wiedza pozwalająca zaprojektować cały marketing i zaproponować ewentualne usprawnienia w dziale sprzedaży.

Marketing B2B

Zaprojektowanie adekwatnej strategi marketingowo sprzedażowej wymaga połączenia wiedzy z wielu obszarów związanych z produktem i dotychczasowym stykiem klienta z marką.


Na początku współpracy nasz konsultant musi poznać model biznesowy, ofertę i cele organizacji. Bardzo ważne jest zrozumienie procesu sprzedaży jaki jest w firmie. Zanim zaproponujemy jakiekolwiek rozwiązania musimy przeprowadzić warsztat zerowy.Poniżej przedstawiamy możliwe obszary do współpracy w ramach marketingi B2B po warsztacie zerowym.

Budowanie strategi marketingowej

Zaprojektowanie strategii opartej na przewagach konkurencyjnych i możliwościach budżetowych.

Definiowanie wartości dodanych i przewag konkurencyjnych

Określenie oferty w jasny sposób dla klienta końcowego.

Określenie grupy docelowej i person marketingowych

Wiedza do kogo chcemy projektować komunikacje powoduje optymalizację budżetu i zwiększenie efektywności.

Pomoc w zaprojektowaniu strony www

Gotowy koncept struktury do wdrożenia przez firmę stawiającą strony.

Zarządzanie outsourcingiem

Pomoc przy określeniu jak ma wyglądać współpraca z agencją marketingową. Czego oczekiwać i jak to rozliczać.

Content marketing

Strategia na tworzenie wartościowego contentu dla naszych docelowych klientów.

Kampanie Lead Generation

Zaprojektowanie i wdrożenie kampanii lead generation nastawionych na pozyskanie leada.

Audyt marketingu B2B

Sprawdzenie efektywności zastanego marketingu.

Definiowanie Customer Journey

Zrozumienie i opisanie ścieżki zakupowej klienta.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

VODMEDIA Sp. z o.o
Westerplatte 51, 58-100 Świdnica

NIP:8842808422 
KRS:0000918797
REGON:389849739